• NOC*NSF heeft regels opgesteld om verantwoord te kunnen sporten. (Protocol Verantwoord Sporten) De huidige corona-maatregelen voor de sport zijn:
  • Binnensport is momenteel niet toegestaan. Sportlocaties, kleedkamers en douches zijn gesloten.

  • Kinderen en jongeren t/m 26 jaar mogen wel buiten sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt stil. Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn wel toegestaan.

  • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen buiten met maximaal twee personen op minimaal 1.5m afstand van elkaar sporten. Vanaf 16 maart wordt dit versoepeld naar 4 personen. Trainen in groepsverband is niet toegestaan.

  • Voor topsporters, waaronder ons Dames 1, gelden uitzonderingen. Hiervoor geldt het topsportprotocol van het NOC*NSF.

  • Er geldt een avondklok tussen 21.00 uur en 04.30 uur

  • Blijf bij klachten thuis.
  Kwiek wil haar leden de mogelijkheid bieden om zoveel mogelijk in teamverband te kunnen (blijven) trainen in deze bijzondere tijd. De technische commissie bekijkt met de trainers hoe hier mogelijk vorm aan gegeven kan worden. Kwiek volgt hierbij de regels van het NOC*NSF.

  Mogelijk voelt niet iedereen zich er prettig bij om training te geven of om zelf of je kind te (laten) trainen. Uiteraard heeft Kwiek hiervoor alle begrip.


  Het Bestuur