• Kleding

  Om ervoor te zorgen dat alle teams er uniform uitzien, ieder lid in dat clubtenue kan spelen en deze op een juiste manier worden behandeld zijn er een aantal regels opgesteld in onderstaand kledingreglement. 

  Kledingreglement HV Kwiek 

  Alle wedstrijdkleding van HV Kwiek is eigendom van de vereniging. Deze wedstrijdkleding valt onder de  verantwoordelijkheid van het bestuur en het beheer hiervan is in handen van de kledingcommissie. De commissie is  verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en aanschaf van de wedstrijdkleding.  

  Om ervoor te zorgen dat alle teams er uniform uitzien, ieder lid in dat clubtenue kan spelen en deze op een juiste  manier worden behandeld zijn er een aantal regels opgesteld in onderstaand kledingreglement. Dit kleding reglement  is van toepassing op alle teams van HV Kwiek. 

  • Het dragen van wedstrijdkleding tijdens wedstrijden is verplicht voor ieder spelend lid. De kleding is en blijft  eigendom van Kwiek en wordt aan het begin van ieder seizoen via de begeleiding in bruikleen gegeven aan  de speelsters. 
  • Onder wedstrijdkleding wordt verstaan: (reserve) shirt en broek, keeperstrui en -broek. 
  • De teambegeleiding tekent namens het team voor ontvangst van de kleding. Hiermee verklaren zij akkoord te  gaan met de bepalingen van dit reglement.  
  • De wedstrijdkleding mag alleen gebruikt worden voor officiĆ«le wedstrijden van Kwiek (incl. oefenwedstrijden en  toernooien). Dit betekent dus dat de kleding niet tijdens de training of in de vrije tijd mag worden gedragen. 
  • Het team zorgt voor een goed beheer en onderhoud van de in bruikleen verkregen kleding. 
  • Voor het behoud van de kleding dient deze centraal gewassen te worden volgens de bij de kleding gevoegde  wasvoorschriften. Afzonderlijk wassen door de individuele leden is niet toegestaan omdat er anders  kleurverschillen kunnen ontstaan. Een roulatiesysteem binnen een team is uiteraard wel toegestaan. 
  • De kleding wordt per team aan het eind van het seizoen volledig en in goede staat ingeleverd bij de  kledingcommissie 
  • Bij vermissing of beschadiging van kleding moet hier per omgaande melding van worden gemaakt bij de  kledingcommissie via kleding@hvkwiek.nl 
  • Bij vermissing of beschadiging van kleding gedurende het seizoen komen de kosten van vervanging voor  rekening van de persoon / het betreffende team, tenzij e.e.a. tijdens wedstijden is veroorzaakt. De kosten  hiervan zijn bekend bij de kledingcommissie en zullen middels facturen aan het desbetreffende team kenbaar  worden gemaakt. 
  • Geschilpunten, waar het reglement niet in voorziet worden voorgelegd aan het hoofdbestuur, die daar een  beslissende stem in heeft.  

  Dit kledingreglement is ook beschikbaar op de website van HV Kwiek (www.hvkwiek.nl); de laatste wijzigingen in het reglement staan altijd op de site en zijn leidend.