U bent hier

Coronamaatregelen PCA Kwiek

Het bestuur van PCA Kwiek neemt onderstaande richtlijnen over en heeft daarop nog enkele aanvullingen voor eigen leden. Wij hopen natuurlijk op een ieders medewerking. Heb je vragen? Neem dan contact met ons via het secreriaat@hvkwiek.nl

Aanvullende richtlijnen en afspraken voor leden van PCA, ouders en bezoekers van wedstrijden

  • Gedurende normale openstelling, bij trainingen en jeugdwedstrijden is de beheerder /receptie van Sportbedrijf Raalte / Tijenraan het aanspreekpunt ten aanzien van corona (maatregelen). We vragen een ieder om de landelijke richtlijnen en de instructies van het sportbedrijf op te volgen.
  • Bij de wedstrijden van DS1 en DS2 zal er vanuit de vereniging zelf een corona-coördinator aanwezig zijn.
  • Voor technische besprekingen kan door de teams (DS1 en DS2) gebruik worden gemaakt van de ruimte in de hal tussen beide zalen of van de materiaalruimte. 
  • Wanneer er twee mensen achter de wedstrijdtafel plaats nemen, dient er gebruik gemaakt te worden van twee tafels, zodat 1,5 m afstand mogelijk is. Tevens dient er tussen de bank en de wedstrijdtafel 1,5 m ruimte zijn. Let op: ook reservespeelsters en begeleiding (vanaf 18 jaar) moeten 1,5 m van elkaar zitten op de wisselbank.
  • In principe wordt er bij rust NIET gewisseld van speelhelft, behalve als de scheidsrechter anders beslist. Bij wisselen van speelhelft is het advies om de reservebank te desinfecteren. 
  • Ivm het max. aantal personen binnen accommodaties zijn bij uitwedstrijden alleen de rijdende ouders toegestaan, geen extra supporters.
  • Beleid binnen PCAKwiek is: iedereen van 13 jaar en ouder draagt in de auto een mondkapje. Conform openbaar vervoer regels. Chauffeur en speelsters zijn zelf verantwoordelijk voor mondkapjes. Een speelster kan geweigerd worden als ze geen mondkapje draagt.
  • Bij alle wedstrijden is er plek voor maximaal 100 bezoekers (> 18 jaar). En een kidstribune beneden met 100 plaatsen.
  • Er worden geen seizoenskaarten uitgegeven dit jaar.
  • Op dit moment zijn we als bestuur bezig om voor de wedstrijden van DS1 en DS2 een reserveringssysteem op te zetten. Meer informatie volgt nog.

 

Informatie voor de de bezoekende verenigingen

De wedstrijden in Tijenraan zijn alleen toegankelijk voor het thuispubliek en rijdende ouders van het bezoekende team. Voor de wedstrijden van DS1 en DS2 is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar voor de bezoekende vereniging. De bezoekende vereniging zal hier verder over geïnformeerd worden.

Bij wedstrijden in Carmel College is geen publiek toegestaan. Voor de bezoekende teams en scheidsrechters is zowel voor als na de wedstrijd de mogelijkheid om gebruik te maken van een kleedkamer voor omkleden en douchen. Warmlopen is mogelijk in de gang tussen de kleedkamers en de zaal. Het sportcafé in Tijenraan is geopend.