U bent hier

Opleidingsplan

Topsport en breedtesport

Zoals in de missie en visie is verwoord maakt Kwiek organisatorisch geen scheiding tussen topsport en breedtesport. Dit  betekent dat we gaan voor saamhorigheid binnen de vereniging.

Bij Kwiek is iedereen welkom, zowel recreatieve sporters  als sporters die meer willen dan recreatief. Ons eerste team bestaat gemiddeld genomen voor 70% uit speelsters die al sinds hun jeugd bij Kwiek spelen. Omdat we veel investeren in het opleiden van jeugdspeelsters zodat zij op het hoogste niveau kunnen spelen, houden we dit aantal van 70% voor ons eerste team vast.

 

Topsport, passie en ambitie

Kwiek is de afkorting van “Kunnen Winnen Is Een Kunst”. Ons eerste dames team speelt ook dit seizoen weer in de Eredivisie. Daarnaast speelt het tweede senioren team in de 1e divisie. Dat handbal leeft in Salland blijkt wel uit de publieke belangstelling bij de wedstrijden van Dames 1. De tribune is altijd goed gevuld.

We willen een aantal stappen verder gaan en hebben een nieuwe droom geformuleerd. We willen dat Kwiek synoniem komt te staan voor topsport, waarbij we met passie handballen en onze sportieve ambities waarmaken. De belangrijkste ambitie is dat we met Dames 1 willen spelen in de eredivisie, waarbij ook ons Dames 2 en jeugdteams zo hoog mogelijk spelen. Onze jeugdopleiding is de levensader van onze vereniging. We hebben veel talent die we laten doorgroeien naar het hoogste niveau. Doordat we inzetten op onze eigen jeugd krijgen we een optimale binding tussen topsport op het speelveld en beleving met de achterban. Kortom; een absolute sportbeleving zowel in de breedte als de diepte.

Opleiden volgens een plan

Binnen de Kwiek werken wij met 5 handbalpijlers die de basis zijn voor het opleiden van ieder individu. Aan de hand van deze pijlers is het opleidingsplan opgebouwd (zie Bijlage 3). De vijf pijlers zijn:

Technisch

De technische vaardigheden van het spel.

Tactisch

Inzicht in het spel en samenspel met teamspeelsters in verschillende omstandigheden.

Fysiek

Handbal is een fysieke sport en je lichaam moet optimaal getraind zijn. Dit doen we door het ontwikkelen van motorische vaardigheden, core stability, coördinatie, looptechniek, uithoudingsvermogen en kracht.

Mentaal

Incasseringsvermogen, doorzettingsvermogen, je laten gelden, de wil om te winnen.

Emotioneel/Sociaal

Denk aan het geven van je mening, kritiek geven en ontvangen, hoe sta je in de groep, hoe laat jij je coachen en hoe coach jij je medespeelsters.

Fases

Het opleidingsplan kent de volgende fasering:

Fase 1:                

Leren spelen    

4-5-6-7 jarigen

Fase 2:

Leren bewegen              

4-5-6-7-8 jarigen

Fase 3: 

Leren samenspelen

8-9-10 jarigen

Fase 4: 

Leren trainen   

9-10-11-12 jarigen

Fase 5: 

Aanleren technieken   

vanaf 9 jaar

Fase 6: 

Leren veel te trainen    

vanaf 12 jaar

Fase 7: 

Leren handballen

vanaf 14 jaar

 

Door deze fasering krijg je ook een logische opbouw in de verdedigende spelconcept

F Jeugd

man to man

E Jeugd

twee lijnen 3:2 of 3:3

D Jeugd

3:3 en laatste half jaar 3:2:1

C Jeugd

3:2:1

B Jeugd

3:2:1 en dan 6:0 aanleren

A Jeugd

6:0 maar ook de 3:2:1

Senioren

6:0 en de 3:2:1

Deze faseringen passen bij de ontwikkelingsfases van jong meisje tot volwassen senioren speelster. Binnen Kwiek voeren we POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) gesprekken, waarmee we de ontwikkeling van de speler op individueel kunnen volgen.

Selectie

Eventuele selectie van speelsters begint niet eerder dan E1, wat betekent dat de nadruk tot 9-10 jaar enkel bij het spelplezier ligt.

Tot en met de C-jeugd gaan speelsters niet vervroegd over naar een hogere leeftijdsgroep om te voorkomen dat speelsters hier sociaal-emotioneel nog niet aan toe is zijn. Ook willen we er voor waken dat jonge sporters te vroeg afhaken omdat ze zo jong al veel gezien en meegemaakt hebben.

Echter; er wordt wel kritisch gekeken of speelsters voldoende uitgedaagd worden binnen hun leeftijdscategorie. Eventueel kan hier per individu op ingespeeld worden.

Ontwikkelingsafspraken

Zoals hiervoor benoemd kiezen we er dus voor om jeugdspeelsters zoveel mogelijk in hun eigen leeftijdscategorie te laten spelen. Ten aanzien van de trainingen zijn er uitzonderingen als speelsters  bovengemiddelde functioneren en ook fysiek, mentaal en sociaal in staat zijn hoger te spelen dan hun kalenderleeftijd. Dit meetrainen kan alleen als dit is afgestemd in het overleg van de Technische commissie. Het eventueel meetrainen gaat pas in tijdens het tweede deel van het seizoen en vanaf E1.

Tot en met de F jeugd gaat niemand gedurende het seizoen met een hogere leeftijdscategorie meetrainen. Het niet vervroegd over laten gaan is tot met de C jeugd onze stelregel, omdat zowel C als B jeugd nu jeugddivisie spelen en in deze competities voldoende worden uitgedaagd. Mocht het nodig zijn zullen we eventueel deelnemen aan sterke toernooien.
 

 

Spelvisie

Handbalvereniging Kwiek staat voor een attractieve spelvisie die uitdagend is voor alle speelsters en herkenbaar is voor alle betrokkenen. Onze spelvisie moet ook bij externen positief bekend staan en toonaangevend.

Wij willen snel, attractief handbal spelen die gekenmerkt wordt door verrassende spelmomenten en creativiteit van de speelsters. In ons spel worden alle posities betrokken en zijn ze allemaal belangrijk in ons spelconcept. Ons spel kenmerkt zich ook doordat we meerdere oplossingen en mogelijkheden hebben om te scoren of in balbezit te komen. Wij beheersen ons spel zo goed dat wij in staat zijn te temporiseren en te versnellen in onze balbehandelingen en loopacties, terwijl onze technieken kwalitatief goed uitgevoerd worden. Binnen onze visie zijn speelsters in staat op minimaal twee posities te kunnen spelen en kennen wij uitsluitend een cirkelspeelster en geen loper. Gedurende de gehele opleiding wordt hier aandacht aan besteed.

Vanuit de spelvisie die wij hebben geformuleerd hebben we vastgelegd welk type speelster en keepster we nodig zijn om daadwerkelijk de spelvisie  ten uitvoer te kunnen brengen.

Opleiden van speelsters

De speelster wordt opgeleid aan de hand van de volgende opleiding pijlers: fysiek, techniek, tactiek, mentaal en sociaal. Vanuit deze opleiding beschikken speelsters over voldoende vaardigheden om op meerdere posities goed te kunnen spelen. De speelsters zijn goed geschoolde en creatieve speelsters die van uit hun vaardigheden dominant kunnen zijn in hun spel. Door deze individuele vaardigheden zijn Kwiek teams in staat de tegenstander  het spel op te leggen. Speelsters stralen spelplezier uit en ze hebben voortdurend de drive om te willen winnen en laten dit zien in hun doen en laten. De speelsters kunnen goed anticiperen op de tegenstander, nemen initiatief en tonen in al hun acties lef en een gezonde dosis brutaliteit. De speelsters zijn in staat hun teamgenoten te coachen en beschikken over een goede doorzetting en incasseringsvermogen. Speelsters hebben tijdens hun jeugdopleiding een duidelijke keuze gemaakt voor topsport en kunnen hiervan de consequenties dragen.

Opleiden van keepsters

De keepsters worden opgeleid aan de hand van de volgende opleiding pijlers: fysiek, techniek, tactiek, mentaal en sociaal. De keepsters beschikken over een goede basishouding en techniek. Vanuit hun eigen lichamelijke mogelijkheden leren ze vanuit de basistechniek variaties aan wat hen onvoorspelbaar maakt voor de tegenstander. Hierdoor kunnen de keepsters zich onderscheiden in een wedstrijd en van de tegenstander. De keepsters zijn sturend vanuit hun doelgebied richting hun verdediging en kunnen vanuit verschillende spelsituaties goed mee handballen waardoor we vanaf daar direct dominant kunnen zijn in ons spel. De keepsters hebben lef, nemen initiatief, kunnen het spel goed analyseren, kunnen snel schakelen in uiteenlopende situaties  en stralen van meet af aan een winnaarsmentaliteit uit. Keepsters hebben tijdens hun jeugdopleiding een duidelijke keuze gemaakt voor topsport en kunnen hiervan de consequenties dragen.