• Binnen onze vereniging zijn er twee vertrouwenspersonen, die door leden, ouders en kaderleden benaderd kunnen worden over persoonlijke zaken, die direct te maken hebben met handbal binnen HV Kwiek, dan wel randzaken, welke binnen onze vereniging vallen.

  De te volgen procedure is als volgt:

  • De klacht wordt door middel van een telefonisch of persoonlijk gesprek gemeld bij één van de vertrouwenspersonen.
  • De vertrouwenspersoon lost de klacht op, of doet een beroep op de klachtencommissie binnen de vereniging. Deze commissie bestaat momenteel uit Wendy Wolfkamp en Carla Westenenk .
  • De klachtencommissie behandelt de klacht en stelt zo nodig de te volgen procedure vast. De klachtencommissie kan zo nodig advies inwinnen bij het meldpunt van NOC*NSF. Contactpersoon bij het NOC*NSF is de heer Weber (tel. 06-53935813 of 0900-2025590).
  • De bevindingen van de klachtencommissie gaan terug naar de vertrouwenspersoon, die deze vervolgens mededeelt aan de klager.
  • Het eindoordeel wordt aan de klachtencommissie medegedeeld, waarna de klacht wordt afgedaan.

  De vertrouwenspersoon is Carla Westenenk