U bent hier

Website

De website wordt onderhouden door: Willie Boksebeld email-adres: webmasterhvkwiek@gmail.com

Spelregels voor het aanleveren van items voor de website 

Iedereen, leden en niet-leden, mogen items voor plaatsing op de site voor zowel nieuws als agenda-items aandragen, mits dit direct of indirect een relatie heeft met HV Kwiek of een van haar leden, dit naar oordeel van het bestuur en de webmaster.

Teksten mogen aangedragen worden als tekst in een mail of in een Word-bestand (Office 2010 of lager). Teksten in PDF-formaat voor nieuws en agenda zijn alléén mogelijk als deze géén opmaak hebben. Het is echter zeer onwenselijk. PDF files met opmaak en met afbeeldingen zijn alleen mogelijk als er naar gelinked kan worden.

Afbeelding, foto's en dergelijke bij voorkeur in Jpeg formaat. Bmp formaat wordt omgezet en heeft daardoor kwaliteitverlies. Afbeeldingen in een PDF kunnen alleen via een link worden getoond. Afbeeldingen bij voorkeur aandragen als bijlage. Mocht je veel foto's willen sturen en overstijgt je bestand de 5 Mb, dan kun je het eenvoudigst gebruik maken van WeTransfer. Website: WeTransfer volg de instructies op het scherm. Vul bij ontvanger in: webmasterhvkwiek@gmail.com

De webmaster is al vele uren per week belast met het bijhouden van de website. Hij heeft geen opleiding genoten voor communicatiewetenschappen of journalist. Daarom is het zéér wenselijk dat artikelen die aangeleverd worden een compleet item zijn. Wel wordt alles goed nagekeken en waar nodig gecorrigeerd of aangevuld. (wat niet wegneemt dat er op de site nog spelfouten voorkomen)