U bent hier

Wie is Kwiek en wat willen we bereiken?

Korte introductie 

Zoals velen van jullie weten is Kwiek binnen de handbalwereld een grote vereniging met ca. 350 leden. Met dit ledenaantal behoren we tot de grootste handbalverenigingen van Oost-Nederland. Met een dergelijk ledenaantal moet er aandacht zijn voor topsport en breedtesport, waarbij we met een duidelijke visie op topsport de breedtesport maximaal kunnen ondersteunen.

De vereniging telt momenteel 394 leden, waarvan 342 spelend lid en 52 kaderleden. De spelende leden zijn verdeeld over 6 seniorenteams, 1 recreantenteam en 16 jeugdteams. Gesteund door het bestuur, de technische staf, scheidsrechters, vrijwilligers en commissieleden, wil PCA Kwiek iedereen veel plezier en professionaliteit bieden door de handbalsport. Naast een (dagelijks) bestuur heeft de vereniging een technische-, een jeugd-, een activiteiten- & facilitaire- en een PR- & Sponsorcommissie.

PCA Kwiek kijkt naar de toekomst

Wie zijn we?

 • Een vereniging waar plezier, saamhorigheid en prestatie hand in hand gaan.

Wat doen we?

 • We bieden top- en breedtehandbal aan in een veilige en plezierige (leer)omgeving met een goed geschoold en gekwalificeerd kader.

Wie zijn onze leden?

 • Meiden en vrouwen, van jong tot oud, die zowel op topniveau als recreatief willen handballen.

In welke sportbehoefte willen wij voorzien?

 • Elke handballiefhebster en speelster kan op haar eigen niveau spelen en zich ontwikkelen.

Welke normen, waarden en overtuigingen staan centraal?

 • We willen dat de volgende bindende factoren centraal staan bij top- en breedtesport:
 • Saamhorigheid met elkaar.
 • Respectvolle omgang met elkaar, tegenstander(s), scheidrechter(s), kleding, materialen en accommodatie.
 • Sporten in een veilige omgeving.
 • Laagdrempelige omgang met elkaar.
 • Een sport die betaalbaar blijft.
 • Discipline in en om het veld.
 • Sportiviteit met elkaar en naar anderen.

Wat is de opdracht waar we voor staan?

 • Een grotere binding realiseren door de hele vereniging heen.
 • Een transparante opzet van alle commissies, zowel organisatorisch als financieel, met een heldere taakverdeling en een goede communicatie, zowel onderling als naar de leden.
 • Kwaliteit van met name de (jeugd)trainingen verhogen op zowel technisch als sociaal emotioneel niveau.
 • Bewaken en versterken van de financiële positie van de vereniging.

Hoe ziet de omgeving er voor onze organisatie in de toekomst uit?

 • De gemeente zal ons faciliteren in de ambities die we hebben, maar zal geen sturende rol in hebben in ons eigen beleid ten aanzien van topsport en breedtesport.
 • We hebben een goede samenwerking met verenigingen in de regio.
 • We hebben een accommodatie die een topsport uitstraling heeft in Nederland, maar waar alle leden zich ook welkom en veilig voelen.
 • We streven er naar om andere spelvormen van handbal zoals G-handbal, Beach handbal, Street handbal te faciliteren.

Waar willen we staan?

 • Een vereniging met ambitie die een regionale uitstraling en functie heeft in zowel de top- als breedtesport.

Wat willen we bereikt hebben?

Prestatief

 • Over 2 jaar op eredivisieniveau spelen met Dames 1, met speelsters die een binding hebben met de vereniging, dat geldt zowel voor eigen opgeleide speelsters als speelsters die van buitenaf komen. Ons uitgangspunt is en blijft dat we handbalsters niet betalen voor de sportbeoefening bij Kwiek.
 • We hanteren eenzelfde en herkenbare spelvisie voor zowel topsport als breedtesport.
 • We hebben een gemotiveerd en geschoold kader, die allen voor hetzelfde doel gaan.
 • Breedtesport stimuleren door het organiseren van aansprekende jeugdtoernooien, een verenigingsdag en andere activiteiten die de onderlinge band tussen de leden versterkt.

Financieel / accommodatie

 • Financieel gezonde vereniging, waarbij we een positief eigen vermogen hebben opgebouwd.
 • We hebben een accommodatie die een topsport uitstraling heeft in Nederland, maar waar alle leden zich ook welkom en veilig voelen.

Cultuur

 • Familie karakter en sportieve sfeer in de vereniging, waarbij samenwerken en de verbinding opzoeken en aangaan cruciaal is.
 • Betrokkenheid binnen de vereniging. Dat vertaalt zich in veel publiek en dus volle tribunes bij de thuiswedstrijden van Dames 1, maar ook in het feit dat we de kwaliteiten van alle leden zoveel mogelijk benutten.
 • We hebben een transparante organisatie, waarbij iedereen in de vereniging weet waar welke commissie voor staat en wat deze voor de leden doet.

Organisatorisch

 • We willen een goede samenwerking met verenigingen in de regio, waarbij we investeren in de samenwerking door het geven van clinics en het geven van adviezen.
 • We hebben een goede binding tussen topsport en breedtesport, waarbij we qua topsport op het hoogste handbalniveau in Nederland meedraaien en met de breedtesport de functie vervullen van recreatief sporten en gezond bewegen.